Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax φαίνεται καλύτερη

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα κατά το πρώτο…

NWSA γερανοί να φτάσουν στο Tacoma

Ένα πλοίο που μεταφέρει τέσσερις υπερ-μετα-Panamax γερανούς εμπορευματοκιβωτίων έχει προγραμματιστεί…

Το κόστος που αναμένεται να αυξηθεί λόγω του IMO 2020

Με λιγότερους από δέκα μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού του ΙΜΟ για το 2020 σχετικά…

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DFDS βγαίνει προς τα κάτω

Η δανική διεθνής εταιρεία ναυτιλίας και logistics DFDS δήλωσε ότι ο Niels Smedegaard, μακροπρόθεσμος…

IMO 2020: Το Fujairah προσφέρει καθαρό καύσιμο

Το λιμάνι της Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους ανεφοδιασμού…

Αβεβαιότητα τοποθετεί σε ξηρό φορτίο χύδην

Η αβεβαιότητα ενισχύει τη ναυτιλία ξηρού φορτίου χύδην, με φόντο την ασθενέστερη ανάπτυξη των…

BIMCO: Εμπορικός πόλεμος κατά την παύση της πυρκαγιάς για τον τομέα ξηρού χύδην

Μετά από σχεδόν ολική διακοπή των εξαγωγών σπόρων σόγιας στην Κίνα το τελευταίο τρίμηνο του 2018,…

Εισαγωγή ΥΦΑ: Η Κίνα είναι ο δεύτερος αγοραστής του κόσμου το 2018

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Κίνας (LNG) τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 25% από την…

Σινγκαπούρη Mega Port σε τροχιά για το 2021

Η Σιγκαπούρη δήλωσε την Τρίτη ότι τα σχέδιά της για την κατασκευή του μεγαλύτερου τερματικού σταθμού…