Μακροοικονομικά Τάσεις Σήματος Καλές Ειδήσεις για Ναυτιλία

Από τον Peter Sand, BIMCO Chief Shipping Analyst30 Μαΐου 2018
© evening_tao / Adobe Stock
© evening_tao / Adobe Stock

Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ) μοιάζει να είναι τόσο καλή όσο παίρνει, με δείκτες ανά τον κόσμο να σηματοδοτούν υγιή επέκταση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο του 2017.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διατηρεί την πρόβλεψη για το παγκόσμιο ΑΕΠ στο 3,9% και αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από μια ισχυρή δυναμική, ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες το 2018 και το 2019. Πρόκειται για καλά νέα για όλους τους τομείς της ναυτιλίας.

Παρά το status quo για τη συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, το ΔΝΤ ανέβασε το προβάδισμα για την παραγωγή προηγμένων οικονομιών κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2018 έως 2,5%, διατηρώντας τις προσδοκίες του για το 2019 στο 2,2%. Η ανάπτυξη είναι ευρύτατη και καθοδηγούμενη από τη ζώνη του ευρώ, την Ιαπωνία και τις αναμενόμενες επιπτώσεις από τις δημοσιονομικές πολιτικές στις ΗΠΑ Η συνεχής ενίσχυση των προηγμένων οικονομιών είναι επωφελής για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ειδικότερα τη ναυτιλιακή βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων, καθώς η ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο (πολλαπλασιαστής του εμπορίου προς το ΑΕΠ).

Ο δείκτης Διευθυντών Προμηθειών Παραγωγής (PMI) συζητήθηκε έντονα τους τελευταίους μήνες. Η ανάπτυξη του PMI δεν αποτελεί μόνο σημαντικό δείκτη για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο παγκόσμιος δείκτης PMI στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων σηματοδότησε μια κορυφή στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κύκλο το 2017.

Η πρόσφατη πτώση των ΡΜΙ το 2018 - σε όλες τις περιφέρειες - έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία για την αντοχή της ανάκαμψης και με τον τρόπο αυτό εισήγαγε επίσης ερωτηματικό σχετικά με τη σημερινή δύναμη της ζήτησης για ναυτιλία. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το σημερινό επίπεδο του δείκτη PMI εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το επίπεδο των κατώτατων ορίων των 50, γεγονός που σηματοδοτεί μια επέκταση των υποκείμενων οικονομικών. Απλώς συμβαίνει με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2017.

Ευρώπη
Παρόλο που ο PMI της ΕΕ στον τομέα της μεταποίησης δεν συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς όπως το 2017, το ΔΝΤ αύξησε τις προσδοκίες του για την παραγωγή της ζώνης του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες για το 2018, με ρυθμό ανάπτυξης 2,4%. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρότερη από την αναμενόμενη εγχώρια ζήτηση, η οποία υποστηρίζεται από τη νομισματική πολιτική και τη βελτιωμένη εξωτερική ζήτηση. Οι προσδοκίες για το 2019 παραμένουν αμετάβλητες στο 2,0% για τη ζώνη του ευρώ.

Ο δείκτης PMI της βιομηχανίας για την Ευρώπη έφθασε σε μια ένταση 11 ετών το Δεκέμβριο του 2017, αλλά έχασε κάποιο ρυθμό το 2018. Το σημερινό επίπεδο, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ισχυρό από τα ιστορικά πρότυπα και θεωρείται ως επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, και όχι επιβράδυνση. Η ισχυρή ανάπτυξη το 2017 δημιούργησε βραχυπρόθεσμο περιορισμό της ικανότητας περιορίζοντας την ικανότητα της οικονομίας να αναπτυχθεί με τον ίδιο εκτεταμένο ρυθμό για μεγάλο χρονικό διάστημα και η πιο αργή ταχύτητα ανάπτυξης του 2018 μπορεί να θεωρηθεί συνηθισμένη.

Συνήθως, όταν επιταχύνεται η κατασκευή, αυξάνονται οι εισαγωγές πρώτων υλών. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, η μεταποιητική βιομηχανία της Ευρώπης μετασχηματίστηκε προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μέσω δραστηριοτήτων υψηλότερης ειδίκευσης. Η συνέπεια είναι ότι περισσότερη δραστηριότητα προέρχεται από την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών και κεφαλαιουχικών αγαθών (αγαθά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών) και η μικρότερη δραστηριότητα προέρχεται από την παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών (η παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία άλλων αγαθών). Τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα καταναλωτικά αγαθά μεταφέρονται κυρίως μέσω εμπορευματοκιβωτίων και τα ενδιάμεσα αγαθά ως χύδην ή γενικό φορτίο επηρεάζονται αναλόγως από την εξέλιξη αυτή.

ΜΑΣ
Η ομάδα ανάλυσης της αγοράς της BIMCO έχει επικεντρωθεί τους τελευταίους μήνες στον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλία θα επηρεαστεί από έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι δραστηριότητα που απορρέει από τη ζήτηση, ένας κλιμακωτός εμπορικός πόλεμος με πολλά περισσότερα εμπορεύματα που εμπλέκονται, θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι μεγαλύτερο, που θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία με πολύ ευρύτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων.

Ο αντίκτυπος των μέτρων περιορισμού του εμπορίου που έχουν θεσπιστεί για τη «διαφύλαξη» της αμερικανικής παραγωγής χάλυβα και αλουμινίου εξακολουθεί να είναι άγνωστη. Οι ΗΠΑ εισήγαγαν 32 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ειδικών δασμολογικών προϊόντων αλουμινίου και χάλυβα μέσω της θάλασσας το 2017 (Πηγή: US Census Bureau).

Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι μεταφορές από την Ασία έχουν μεγαλύτερη επιρροή από την άποψη της ιστιοπλοϊκής απόστασης και των τόνων μιλίων από τους όγκους και μόνο, με το 83% όλων των εισαγομένων προϊόντων αλουμινίου και χάλυβα να εισάγονται μέσω των ακτών της Ανατολικής και του Κόλπου των ΗΠΑ.

Η ΕΕ, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Νότια Κορέα έχουν απαλλαγεί από τα επιβαλλόμενα τέλη και, κατά συνέπεια, απαλλάσσονται οι μισές εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ. Οι επτά εμπορικοί εταίροι εξήγαγαν 16 εκατομμύρια μετρικούς τόνους χάλυβα και αλουμινίου με τιμολόγια δια θαλάσσης προς τις ΗΠΑ το 2017.

Από μια ευρύτερη προοπτική και εάν επιβληθούν κινεζικές αντιποίνες ως απάντηση στην πρώτη βολή των ΗΠΑ, ενδέχεται να αποδυναμωθεί η σημερινή παγκόσμια άνοδος, με τις εξαγωγές σόγιας στις ΗΠΑ να είναι το μεγαλύτερο κύριο εμπόριο ξηρού φορτίου που μπορεί να επηρεαστεί - οι αποστάσεις έρχονται γύρω, ή για το χειρότερο, αν τα φορτία χάνουν απλά.

Το ΔΝΤ δημοσίευσε τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του μετά την εισαγωγή των κινεζικών αντιποίνων. Ωστόσο, έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες τους για την παραγωγή των ΗΠΑ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2018 και το 2019, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2018 και 2,7% το 2018.

Ασία
Το ΔΝΤ έχει διατηρήσει την προσδοκία του για το ΑΕγχΠ της Κίνας τόσο για το 2018 όσο και για το 2019. Η αναμενόμενη αύξηση είναι 6,6% το 2018 και 6,4% το 2019. Η ίδια εικόνα παρατηρείται στην Ιαπωνία, όπου οι προβλέψεις για το 2018 και το 2019 παραμένουν αμετάβλητες στο 1,2% και 0,9% το 2019.

Η κινεζική εστίαση στη σύσφιξη των πιστώσεων και η ισχυρότερη ώθηση για τον περιορισμό του χρέους είναι πιθανό να μειώσουν τις επερχόμενες επενδύσεις σε υποδομές στην Κίνα (Πηγή: 19ο εθνικό συνέδριο, Reuters, Bloomberg κ.λπ.). Αυτό θα επηρεάσει τις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα, καθώς οι κινεζικές επενδύσεις στον τομέα των υποδομών είναι ένας από τους κύριους παγκόσμιους παράγοντες ξηρής ζήτησης χύδην.

Μετά από μια ασταθή περίοδο το 2016, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Shinzo Abe ξεκίνησε ένα πακέτο οικονομικών κινήτρων τον Αύγουστο του 2016, το οποίο σταθεροποίησε την ιαπωνική οικονομία σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες.

Ο δείκτης PMI της Ιαπωνικής Βιομηχανίας έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο σε 26 χρόνια τον Ιανουάριο του 2018 και η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής παρέμεινε σε θετικό έδαφος. Ο πληθωρισμός φαίνεται τελικά να απελευθερωθεί από τη συνήθη πολύ οριακή αύξηση. Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει αφαιρέσει το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού κατά 2%, κυρίως λόγω των ανοιγμάτων των εταιρειών που αντιστέκονται στην αύξηση των τιμών και των μισθών, λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Ο υψηλότερος πληθωρισμός θα ενθαρρύνει την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και θα ωφελήσει τη ζήτηση των πλοίων.

Αποψη
Πού να πάτε στη συνέχεια; Με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του ΔΝΤ να μειώνονται σταδιακά από 3,9% το 2019 σε 3,7% το 2023, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουν δημοσιονομικά αποθέματα, τα οποία θα δημιουργήσουν ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και θα ενισχύσουν την αντοχή στους μελλοντικούς κινδύνους.

Ο πολλαπλασιαστής του εμπορίου για τις προηγμένες οικονομίες επέστρεψε και πάλι σε επίπεδο πάνω από 2 και ο πολλαπλασιαστής του παγκόσμιου εμπορίου αυξήθηκε σε 1,4, δείχνοντας ότι το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται κατά 1,4, όταν η παγκόσμια οικονομία αυξάνεται κατά 1%. Ωστόσο, αυτό είναι τόσο καλό όσο παίρνει, καθώς το ΔΝΤ αναμένει το μερίδιο των προηγμένων οικονομιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ να συνεχίσει την τρέχουσα πτώση του και ο πολλαπλασιαστής του παγκόσμιου εμπορίου να επιστρέψει στο 1.

Το 2017 οι πολλαπλασιαστές του εμπορίου έφθασαν στο ανώτατο επίπεδό τους από το 2012 και σε συνδυασμό με την ισχυρότερη αύξηση του ΑΕγχΠ τόσο για τις προηγμένες οικονομίες όσο και για την παγκόσμια οικονομία, οι ναυτιλιακοί κλάδοι επωφελήθηκαν από μεγαλύτερους όγκους εμπορίου. Ο πολλαπλασιαστής του εμπορίου για τις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται προς τα 2,3, προτού πέσει κάτω από το 2 το 2021 και να προχωρήσει.

Ωστόσο, προχωρώντας, καθώς οι προηγμένες οικονομίες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν μικρότερο μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ, ο παγκόσμιος πολλαπλασιαστής θα αρχίσει να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες θα ωθήσουν τον πολλαπλασιαστή προς το 1.

Εάν αυτή η εξέλιξη υλοποιηθεί, η ναυτιλιακή βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων θα σημειώσει βραδύτερη ανάπτυξη, με τη ζήτηση να αυξάνεται μόνο με τον ίδιο ρυθμό με το παγκόσμιο ΑΕΠ, γεγονός που αποτελεί αντιστροφή για τη βιομηχανία.

Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Χρηματοδότηση