Πτώση του δείκτη της Βαλτικής για την έβδομη διαδοχική σύνοδο

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe13 Ιουλίου 2018
Εικόνα αρχείου: ένα τυπικό πλοίο χύδην που βρίσκεται σε εξέλιξη (CREDIT: Adobestock / © Lucasz Z)
Εικόνα αρχείου: ένα τυπικό πλοίο χύδην που βρίσκεται σε εξέλιξη (CREDIT: Adobestock / © Lucasz Z)

Ο κύριος δείκτης θαλάσσιων μεταφορών του Βαλτικού Κόλπου μειώθηκε για την έβδομη ευθεία σύνοδο την Τρίτη, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών στα τμήματα των πλοίων.
Ο συνολικός δείκτης, ο οποίος παρακολουθεί τα ποσοστά για πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα ξηρού φορτίου χύμα, μειώθηκε κατά 10 πόντους, ή 0,75 τοις εκατό, σε 1.323 μονάδες.
Ο δείκτης capesize υποχώρησε 15 μονάδες, ή 0,75 τοις εκατό, για να τελειώσει σε 1.986 μονάδες. Οι μέσες ημερήσιες απολαβές για τις καπετάνιες, οι οποίες συνήθως μεταφέρουν φορτία 170.000-180.000 τόνων, όπως το σιδηρομετάλλευμα και ο άνθρακας, μειώθηκαν κατά $ 88 σε $ 16.342.
Ο δείκτης panamax μειώθηκε κατά 18 μονάδες, ή 1,3%, σε 1.321 μονάδες. "Τα πράγματα φαινόταν να είναι πιο δύσκολα (για πλοία τύπου panamax) στην ατλαντική λεκάνη, παρά το γεγονός ότι τα καλά φορτία των νωπών φορτίων παρατηρούνται από την Ανατολική Ακτή της Νότιας Αμερικής", γράφει σε σημείωμα ο Γιώργος Λαζαρίδης, αναλυτής της Allied Shipbroking στην Ελλάδα. "Φαίνεται ότι το επίπεδο των ανοικτών σκαφών θα συνεχίσει να επιβαρύνει την αγορά, αν και με κάποια στήριξη παρατηρείται τόσο στις λεκάνες του Ατλαντικού όσο και στον Ειρηνικό". Οι μέσες ημερήσιες αποδοχές για panamaxes, οι οποίες συνήθως μεταφέρουν φορτία άνθρακα ή σιτηρών από περίπου 60.000 έως 70.000 τόνους, μειώθηκαν στα $ 149 έως $ 10.623.

Ο δείκτης supramax μειώθηκε κατά 7 μονάδες σε 1.078 μονάδες.


Αναφορά από τον Nallur Sethuraman

Κατηγορίες: Ενέργεια, Επιμελητεία, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Συμβάσεις, Χρηματοδότηση