Σύμφωνο της Σιγκαπούρης για την εκτύπωση 3D στον τομέα της ναυτιλίας

Shailaja A. Lakshmi17 Οκτωβρίου 2018
Από αριστερά: ο κ. Lim Siang Yong, διευθύνων σύμβουλος του 3D MetalForge, ο Ong Kim Pong, περιφερειακός διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ασίας από την PSA, ο Δρ Ho Chaw Sing από τη NAMIC και ο κ. Andrew Tan, διευθύνων σύμβουλος της MPA. Οι μάρτυρες της τελετής υπογραφής είναι ο κ. Lam Pin Min, Αν. Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας, και η κ. Choy Sauw Kook, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, Ποιότητα και Αριστεία, Enterprise Σιγκαπούρη. Φωτογραφία: MPA
Από αριστερά: ο κ. Lim Siang Yong, διευθύνων σύμβουλος του 3D MetalForge, ο Ong Kim Pong, περιφερειακός διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ασίας από την PSA, ο Δρ Ho Chaw Sing από τη NAMIC και ο κ. Andrew Tan, διευθύνων σύμβουλος της MPA. Οι μάρτυρες της τελετής υπογραφής είναι ο κ. Lam Pin Min, Αν. Υφυπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας, και η κ. Choy Sauw Kook, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, Ποιότητα και Αριστεία, Enterprise Σιγκαπούρη. Φωτογραφία: MPA

Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) υπέγραψε δύο Μνημόνια Συμφωνίας για τη Συμπληρωματική Βιομηχανία (AM), γνωστή και ως 3D εκτύπωση.

Τα δύο ΜΣ είναι: α) Μνημόνιο Συμφωνίας με την PSA Corporation Limited, το NAMIC και το 3D MetalForge Pte Ltd για τη δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης AM στον κόσμο για τις λιμενικές εφαρμογές. και β) ένα Μνημόνιο Συμφωνίας με τη NAMIC και τη Ναυτιλιακή Ένωση της Σιγκαπούρης (SSA) για να συνεργαστεί σε ένα κοινό πρόγραμμα βιομηχανίας AM για τα θαλάσσια μέρη.

Την τελετή υπογραφής παρακολούθησαν ο κ. Lam Pin Min, ανώτατος υπουργός, Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας, και η κ. Choy Sauw Kook, βοηθός διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής, Quality and Excellence, Enterprise Singapore.

Η εγκατάσταση ταχείας παραγωγής AM θα ​​βρίσκεται στρατηγικά στο Terminal του Pasir Panjang, όπου η PSA δοκιμάζει τεχνολογίες λιμένων για τρέχοντα και μελλοντικά τερματικά. Θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονους εκτυπωτές ικανούς να παράγουν εξαρτήματα AM για εξοπλισμό λιμένων. Η εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί επίσης ένα εξειδικευμένο θαλάσσιο ψηφιακό σύννεφο υποστηριζόμενο από την τεχνολογία Blockchain για ασφαλέστερες μεταφορές αρχείων.

Η θέση της εγκατάστασης αξιοποιεί επίσης τις βάσεις προμηθευτών εξαρτημάτων της PSA και τις λειτουργίες εγκατάστασης για την υποστήριξη του αποθέματος μόλις. Αυτή η κίνηση προς τα ψηφιακά αποθέματα μειώνει την ανάγκη διατήρησης υπερβολικών αποθεμάτων, γεγονός που μειώνει το κόστος αποθήκευσης, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ανάκτησης από εβδομάδες σε ημέρες λόγω της βελτιωμένης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Μακροπρόθεσμα, η PSA θα επεκτείνει το εύρος αυτών των υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των πλοιοκτητών, για να συμβάλει στην οικοδόμηση των επιχειρηματικών της συνοικιών.

Ong Kim Pong, Περιφερειακός Διευθύνων Σύμβουλος της Νοτιοανατολικής Ασίας της PSA International, δήλωσε: "Σε στενή συνεργασία με την EDB, μάθαμε ότι η εποχή της Συμπληρωματικής Βιομηχανίας παρουσιάζει διαδεδομένη σημασία στον μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του ναυτιλιακού μας τομέα, προβλέπουμε ευρεία υιοθέτηση στον άμεσο ορίζοντα. Είμαι ενθουσιασμένος που PSA, μαζί με MPA, NAMIC και 3D MetalForge μπορούν να είναι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας για χρήση στη βιομηχανία μας. Η συνδημιουργία νέων καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης αποθεμάτων, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για αύξηση της θαλάσσιας παραγωγικότητας στο επόμενο επίπεδο. "

Το ΚΚΕ επικεντρώνεται στην καθιέρωση της εμπορικής βιωσιμότητας, της τεχνικής σκοπιμότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης πίσω από τη χρήση των ΑΜ για τα θαλάσσια μέρη και θα συγκεντρώσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εταίρων από όλη την αλυσίδα αξίας. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τον ρόλο της Σιγκαπούρης ως κόμβο για την προμήθεια πλοίων και θα παράσχει στη ναυτιλιακή βιομηχανία σαφήνεια σχετικά με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις πιθανές περιπτώσεις δοκιμών για την ανάπτυξη της AM για θαλάσσια μέρη.

Ο Andrew Tan, Διευθύνων Σύμβουλος της MPA, δήλωσε: «Ως κορυφαίος ναυτιλιακός κόμβος, η Σιγκαπούρη πιστεύει ακράδαντα ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, όπως είναι η παρασκευή πρόσθετων υλών. Η ψηφιοποίηση του ναυτιλιακού τομέα σε όλες τις πτυχές του δεν είναι θέμα . "

Κατηγορίες: Λιμάνια, Τεχνολογία