Το ClassNK δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο του κράτους του λιμένα

Από την Aiswarya Lakshmi13 Ιουλίου 2018
Εικόνα: Διεθνές Ινστιτούτο Θαλάσσιας Τοπογραφίας
Εικόνα: Διεθνές Ινστιτούτο Θαλάσσιας Τοπογραφίας

Ηγετική εταιρεία ταξινόμησης ClassNK δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. Η έκθεση στοχεύει να βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και τις εταιρείες διαχείρισης να διατηρήσουν συμμορφούμενες δραστηριότητες παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που κρατούνται από την ΕΠΑ, καθώς και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν επί του σκάφους από πολλά λιμάνια το 2017.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διεθνούς Διαχείρισης Ασφάλειας (ISM), οι επιθεωρήσεις ΕΠΑ διασφαλίζουν ότι τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι πληρούν τα διεθνή πρότυπα και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά για την εξάλειψη των πλοίων που δεν λειτουργούν κανονικά. Επιτηρούν όχι μόνο το υλικό ενός πλοίου, αλλά και το λογισμικό εξετάζοντας τις μεθόδους συντήρησης και λειτουργίας που χρησιμοποιούνται.
Για να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και τη συνολική ποιότητα του στόλου, το ClassNK συμπεριέλαβε μια ανάλυση των ελλείψεων που δείχνει ότι τα ελαττώματα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν το πιο συχνό στοιχείο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το ISM, οι συσκευές διάσωσης και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένουν επίσης σημαντικά αντικείμενα όπου εντοπίζονται πολλές ελλείψεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Η έκθεση ClassNK παρέχει επίσης αναλυτικές αναλύσεις σχετικά με τις κρατήσεις PSC από το κράτος σημαίας, το κράτος του λιμένα, τον τύπο πλοίου, το μέγεθος του πλοίου και την ηλικία του πλοίου καθώς και μια περίληψη των σημαντικών τροποποιήσεων που έγιναν σε διεθνείς συμβάσεις όπως η σύμβαση SOLAS. Αυτές οι τροπολογίες έχουν διευρύνει περαιτέρω το πεδίο των επιθεωρήσεων ΕΠΑ, μια τάση που θα συνεχίσει αναμφισβήτητα καθώς οι κανόνες που εφαρμόζονται στα πλοία αυξάνονται και διαφοροποιούνται.
Η έκδοση PDF της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του Κράτους Λιμένος μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν με πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ClassNK μέσω αυτής της σύνδεσης: ClassNK Ετήσια έκθεση Ελέγχου του κράτους λιμένα Ιούνιος 2018
Κατηγορίες: Κυβερνητική ενημέρωση, Λιμάνια, Νομικός, Περιβάλλον