Η ESL Shipping της Aspo ολοκληρώνει την απόκτηση του AtoB @ C

Shailaja A. Lakshmi31 Αυγούστου 2018
Φωτογραφία: Αποστολή ESL
Φωτογραφία: Αποστολή ESL

Η ESL Shipping, μια ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει πλήρως στην Aspo, έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή σχετικά με την απόκτηση όλων των μετοχών της AtoB @ C Shipping AB και AtoB @ C Holding AB που προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Συνολικά 444.255 νέες μετοχές της Aspo που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιμής αγοράς της Συναλλαγής έχουν εγγραφεί στο Φινλανδικό Εμπορικό Μητρώο σήμερα στις 31 Αυγούστου 2018. Μετά την εγγραφή των νέων μετοχών ο συνολικός αριθμός μετοχών της Aspo είναι 31.419.779.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, οι νέες μετοχές εκδόθηκαν ως αντιπαροχή σε συνάρτηση με τη Συναλλαγή εκτός από το χρηματικό αντίτιμο που καταβάλλεται στους πωλητές και οι μετοχές υπόκεινται σε περιορισμό μεταβίβασης διάρκειας δύο ετών και σε δέσμευση. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στον κύριο κατάλογο της Nasdaq Helsinki Ltd στις ή στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τη Συναλλαγή, οι καθαρές πωλήσεις της ESL Shipping θα αυξηθούν από 80 εκατ. Ευρώ σε περίπου 160 εκατ. Ευρώ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 2017. Με τον ίδιο τρόπο, ο όγκος των μεταφερόμενων φορτίων θα αυξηθεί από περίπου 11-12 εκατομμύρια τόνους σε περίπου 16-17 εκατ. τόνους.

Η ESL Shipping θα έχει συνολικά 50 σκάφη συμπεριλαμβανομένων των νέων πλοίων LNG με χωρητικότητα νεκρού φορτίου 468.000 τόνων σε σύγκριση με τους προηγούμενους 331.000 τόνους. Η θέση της ESL Shipping θα ενισχυθεί στην κατηγορία των μικρότερων πλοίων και η επιχείρησή της θα επεκταθεί με νέους πελάτες και νέες ροές προϊόντων.

"Η στρατηγική της Aspo είναι να αναπτύξει κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της.Η εξαγορά θα μετατοπίσει την ESL Shipping σε μια νέα κατηγορία μεγέθους και θα την καταστήσει σε καλή θέση για να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη συνολική κερδοφορία της ναυτιλιακής εταιρείας", λέει ο Aki Ojanen, Διευθύνων Σύμβουλος της Aspo Plc και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ESL Ναυτιλίας.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Σκάφη, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, ΥΦΑ