Η Navios πωλεί τμήμα διαχείρισης πλοίων

Shailaja A. Lakshmi31 Αυγούστου 2019
Pic: Navios
Pic: Navios

Η Navios Maritime Holdings, η ναυτιλιακή ναυτιλιακή εταιρεία Navios Maritime Holdings, πώλησε το τμήμα διαχείρισης πλοίων και ορισμένα συμφέροντα γενικού συμφέροντος στην N Shipmanagement Acquisition Corp. (NSAC), συνδεδεμένη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Αγγελική Φράγκου.

Ο πάροχος μεταφοράς και μεταφόρτωσης εμπορευμάτων ξηρού φορτίου έλαβε συνολικά 20 εκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης υποχρεώσεων) και νέες πενταετείς συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, βάσει των οποίων η NSAC θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης με σταθερούς συντελεστές και διοικητικές υπηρεσίες που θα επιστρέφονται με κατανεμημένο κόστος.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Navios είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατέχει σκάφη ξηρού φορτίου χύδην και διάφορες επενδύσεις σε φορείς που κατέχουν θαλάσσια και περιουσιακά στοιχεία υποδομής.

Εν τω μεταξύ, η NSAC θα είναι κύριος όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων και απασχολεί όλους τους συναφείς ανθρώπους.

Η Navios θα καταβάλει σταθερό επιτόκιο ύψους 3.700 δολαρίων ανά ημέρα ανά σκάφος, το οποίο θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και εμπορικές υπηρεσίες διαχείρισης και τα λειτουργικά έξοδα, εκτός από την ξηρά αποβάθρα και τις ειδικές έρευνες. Το ποσοστό αυτό θα καθοριστεί για μια περίοδο δύο ετών και στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 3% ετησίως.

Εν τω μεταξύ, η NSAC θα παρέχει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες στο Navios και θα επιστρέφεται με κατανεμητέο κόστος. Η NSAC θα είναι κύριος των συμφερόντων του γενικού εταίρου στα Navios Maritime Containers και Navios Maritime Partners LP

Η Navios συνήψε ταυτόχρονα μια συμφωνία δανειακής εγγύησης με την NSAC, με την οποία συμφώνησε να εξοφλήσει τα 125 εκατομμύρια δολάρια (που υπόκεινται σε προσαρμογή μετά το κλείσιμο) κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Νομικός