Η Novatek σχεδιάζει μια νέα εταιρεία μεταφορών της Αρκτικής

Aiswarya Lakshmi20 Μαΐου 2018
Φωτογραφία: PAO Novatek
Φωτογραφία: PAO Novatek

Η Ρωσική εταιρεία παραγωγής και πωλήσεων φυσικού αερίου PAO Novatek δημιούργησε μια μονάδα μεταφοράς με την ονομασία Maritime Arctic Transport.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της PAO Novatek αποφάσισε να δημιουργήσει μια θυγατρική μεταφορών με την ονομασία Maritime Arctic Transport LLC για να διαχειριστεί και να βελτιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς, να δημιουργήσει τις μοναδικές ικανότητες της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και να εξασφαλίσει την κεντρική διαχείριση του στόλου της Αρκτικής", ανέφερε δελτίο τύπου .
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Novatek Leonid Mikhelson δήλωσε: "Η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Novatek προβλέπει σημαντική αύξηση της παραγωγής ΥΦΑ από την τεράστια πηγή υδρογονανθράκων της Εταιρείας που βρίσκεται στις χερσονήσους Yamal και Gydan στην περιοχή της Αρκτικής με περισσότερους από 55 εκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι το 2030. Ως εκ τούτου, η καθιέρωση ενός αποδοτικού μοντέλου ναυτιλίας της Βόρειας Θάλασσας είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας ».
Ο Leonid πρόσθεσε: "Η δημιουργία της δικής μας ναυτιλιακής εταιρείας υποστηρίζει πλήρως αυτόν τον στόχο και θα βελτιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς και θα εξασφαλίσει μια ισορροπημένη, κεντρική δομή διαχείρισης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των έργων της Νέας Αρκτικής της Νότιας Αμερικής".
Η Novatek είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς φυσικού αερίου στη Ρωσία. Ιδρύθηκε το 1994, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία φυσικού αερίου και υγρών υδρογονανθράκων.
Οι δραστηριότητές της στην ανάντη δραστηριότητα συγκεντρώνονται κυρίως στην παραγωγική αυτόνομη περιοχή Yamal-Nenets, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο και αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της παραγωγής φυσικού αερίου στη Ρωσία και περίπου το 16% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου.
Κατηγορίες: Arctic Operations, Άτομα & Εταιρικά Νέα, Ενέργεια, Νομικός, Υπεράκτια Ενέργεια