Οι Star Bulk Carriers ανακοινώνουν δάνειο ύψους 310 εκατ. Δολαρίων για πλοία, 50 πλυντρίδες

Shailaja A. Lakshmi9 Οκτωβρίου 2018
Αρχείο Φωτογραφίας: Star Bulk
Αρχείο Φωτογραφίας: Star Bulk

Η Star Bulk Carriers ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει σύμβαση δανείου ύψους 310 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει μια δόση ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων (Green Loan Tranche), η οποία θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό των πλυντηρίων ρούχων για περίπου. 50 σκάφη στο στόλο Star Bulk.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της παγκόσμιας ναυτιλιακής εταιρείας που ασχολείται με τη μεταφορά φορτίων ξηρού φορτίου χύδην, η DNB Bank ενήργησε ως Mandat Lead Arranger, Facility Agent και Coordinator μαζί με την ABN AMRO Bank, την BNP Paribas, την Danish Finance Finance και την Skandinaviska Enskilda Banken ως εντολοδόχοι μολύβδου.

Τα υπόλοιπα 240 εκατομμύρια δολάρια καταρτίστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και αναχρηματοδότησαν πλήρως ένα σύνολο 26 πλοίων, δηλαδή 4 πλοία Newcastlemax, 4 Capesize, 2 Post Panamax, 14 πλοία Kamsarmax και 2 πλοία Supramax.

Η Πράσινη Δανειακή Tranche έχει πιστοποιηθεί από την DNV GL Business Assurance Services Limited για να ευθυγραμμιστεί με τις Αρχές Πράσινου Δανείου.

Η ολοκλήρωση αυτής της χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Star Bulk και τους εταίρους δανεισμού της, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι σε βιώσιμα πράσινα δάνεια για επενδύσεις ξηρού φορτίου χύδην, οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση των μειώσεων των θαλάσσιων εκπομπών και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς του ΙΜΟ για το 2020.

Η Πράσινη Δανειακή Δανεια έχει περιθώριο 280 μονάδων βάσης πάνω από το LIBOR και ένα προφίλ απόσβεσης 4,5 ετών.

Σε μια πλήρως παραδοθείσα βάση, το Star Bulk θα έχει στόλο 111 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 12,67 εκατομμυρίων dwt, που αποτελείται από 17 Newcastlemax, 20 Capesize, 2 Μίνι Capesize, 7 Post Panamax, 35 Kamsarmax, 2 Panamax, 16 Ultramax και 12 πλοία Supramax με χωρητικότητα μεταφοράς μεταξύ 52,055 dwt και 209,537 dwt.

Τα πλοία της Star Bulk μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται το σιδηρομετάλλευμα, ο άνθρακας και οι κόκκοι, καθώς και οι μικρές ποσότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Ναυπηγική, Περιβάλλον, Σκάφη, Χρηματοδότηση