Η ZIM ανακοινώνει τις αλλαγές των ανώτερων διοικητικών στελεχών

5 Ιουνίου 2018
(Αρχείο αρχείου: ZIM)
(Αρχείο αρχείου: ZIM)

Η ZIM ανακοίνωσε σήμερα ότι η VP Global Sales της ZIM, Saar Dotan, θα αντικαταστήσει τον Rafael Ben-Ari, VP Shipping του ZIM, από την 1η Ιουνίου. Ο νέος τίτλος του Dotan θα είναι η EVP Countries & Business Development.

Ο Dotan εντάχθηκε στο ZIM το 2005 και κατείχε αρκετές ανώτερες θέσεις, τέλος πωλήσεις EVP και εξυπηρέτηση πελατών.

Επιπλέον, ο Yair Teitelbaum έχει οριστεί ως VP Global Sales της ZIM, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Η Teitelbaum θα συμμετάσχει στην εταιρεία μετά την εργασία της στην Colmobil Corporation, που θα διατελέσει Ανώτερος Διευθυντής της Mitsubishi Motors Israel Division από το 2015. Πριν από αυτό κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στο Partner Communications Ltd., μεταξύ 1998-2014, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Τμήματος Πωλήσεων για το ιδιωτικό και τους επιχειρηματικούς τομείς.

Η ZIM ανακοίνωσε επίσης ότι η Assaf Tiran, VP Global Customer Service, θα συμμετάσχει στην ανώτατη Διοικητική Ομάδα, με άμεση ισχύ. Ο Assaf φέρνει μαζί του 20 χρόνια εμπειρίας στην εξυπηρέτηση πελατών, όπου κατά τα τελευταία τρία χρόνια ηγήθηκε της υπηρεσίας σε μια παγκόσμια οργάνωση.

Κατηγορίες: Άνθρωποι στην είδηση, Άτομα & Εταιρικά Νέα, Επιμελητεία, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων