Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax φαίνεται καλύτερη

Shailaja A. Lakshmi14 Μαΐου 2019

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, δήλωσε ο Capital Partners Partners.

Ενώ τα ποσοστά ναύλωσης για τα σκάφη τροφοδοσίας και Panamax παρέμειναν σχετικά επίπεδα εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της προεξοχής της αδρανούς χωρητικότητας, τα ποσοστά ναύλωσης για τα πλοία Neo-panamax, ιδιαίτερα τα σχέδια των 8.000 TEU ή μεγαλύτερα, σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις, με δωδεκάμηνη ναύλωση συμβάσεων με μέσο ημερήσιο ακαθάριστο επιτόκιο περίπου 24.000 δολαρίων, επεσήμανε την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, ο στόλος αδράνειας των εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 3,2% του σημερινού στόλου παγκοσμίως, ελαφρώς υψηλότερο από τα τέλη του 2018.

Ωστόσο, ο αδρανής στόλος από τότε μειώθηκε σε περίπου 1,5% του σημερινού παγκόσμιου στόλου κατά τα τέλη Απριλίου 2019, δήλωσε ότι η ναυτιλιακή εταιρεία έχει ασχοληθεί με τη θαλάσσια μεταφορά ευρέος φάσματος φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, το βιβλίο παραγγελιών για δοχεία παρέμεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εκτιμήθηκε από τους αναλυτές να ανέρχονται στο 12,6% του σημερινού παγκόσμιου στόλου.

Η παράδοση (απόκλιση) της νέας χωρητικότητας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αναμένεται να παραδοθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμάται από τους αναλυτές να είναι 41% σε όρους TEU.

Περαιτέρω, η διάλυση στο πρώτο τρίμηνο του 2019 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 70.000 TEU σε σύγκριση με 24.600 TEU το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Κατηγορίες: Επιμελητεία, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Σκάφη