Η Αρχή Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας της Ινδίας συμμετέχει στην KPMG

Από την Aiswarya Lakshmi21 Φεβρουαρίου 2018
Φωτογραφία: IWAI
Φωτογραφία: IWAI

Η Ινστιτούτο εσωτερικών πλωτών οδών της Ινδίας (IWAI) ανέθεσε στην KPMG, έναν φημισμένο σύμβουλο, να μελετήσει και να σχεδιάσει ένα πλαίσιο για τη λειτουργία και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων που κατασκευάζονται στο NW-1 στο πλαίσιο του έργου Jal Marg Vikas που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα JMVP).

Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει διάφορα θεσμικά και επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία θα κυμαίνονται από τη διαμόρφωση της εξωτερικής ανάθεσης σε ειδικό όχημα (SPV) με τα συμμετέχοντα κράτη και άλλες αρχές όπως οι σιδηρόδρομοι και τα λιμάνια.
Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ενέκρινε την υλοποίηση του έργου Jal Marg Vikas για την αύξηση της δυναμικότητας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή Haldia-Varanasi της εθνικής οδού-1 (Ganga) στις 3 Ιανουαρίου 2018.
Τα εξέχοντα περιουσιακά στοιχεία που προμηθεύονται και κατασκευάζονται στο πλαίσιο του JMVP θα είναι έτοιμα μέχρι το 2018-19. Η βέλτιστη και βιώσιμη χρήση των ενεργητικών που έχουν αναπτυχθεί με τον τρόπο αυτό δεν θα ήταν εφικτή χωρίς ένα πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας περιουσιακών στοιχείων.
Ο σύμβουλος θα βοηθήσει επίσης στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της αγοράς στο NW-1 για τον κατάλληλο μηχανισμό ανάκτησης του κόστους και τιμολόγησης. Επιπλέον, θα αξιολογήσει την εκπόνηση σχεδίου για το πολυτροπικό κτίριο logistics κοντά στους πολυτροπικούς τερματικούς σταθμούς που κατασκευάστηκαν στο Varanasi, το Sahibganj και το Haldia.
Αυτά τα πολυτροπικά κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης θα λειτουργήσουν ως κέντρα ταξινόμησης και διαλογής εμπορευμάτων και θα προωθήσουν ένα μοντέλο εμπορευματικών μετακινήσεων. Άλλο ευρύ πεδίο εφαρμογής της μελέτης θα περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αγορά και την αναθεώρηση των δυνατοτήτων μεταφοράς φορτίου και των προβολών φορτίου, την ανάπτυξη επιχειρηματικού και εκτελεστικού σχεδίου για το μάρκετινγκ και την εμπορική ανάπτυξη και την οργάνωση οδικών εκδηλώσεων για τη δημιουργία επενδυτικής συνείδησης σε έργα ΣΔΙΤ.
Το JMVP υλοποιείται από την IWAI με τεχνική βοήθεια και επενδυτική υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές στη ΒΔ-1, να δημιουργήσει / βελτιώσει ευκαιρίες ένταξης στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στις πολιτείες Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand & West Bengal και να διευκολύνει τη διασύνδεση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας μεταξύ της ηπειρωτικής Ινδίας και Βορειοανατολικά κράτη.
Η ανάπτυξη και οι δραστηριότητες του NW-1 εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν άμεση απασχόληση 46.000 ατόμων και έμμεση απασχόληση 84.000 ατόμων στο Uttar Pradesh, το Bihar, το Jharkhand και τη Δυτική Βεγγάλη.
Κατηγορίες: Διατροπικά, Επιμελητεία, Κυβερνητική ενημέρωση, Λιμάνια, Νέα, Παράκτια / εσωτερική