Λιμάνι της Μασσαλίας Fos Focus on Cut Emission

Laxman Pai21 Νοεμβρίου 2018
Εικόνα: Λιμάνι της Μασσαλίας Φος
Εικόνα: Λιμάνι της Μασσαλίας Φος

Το λιμάνι της Μασσαλίας Fos δημιούργησε μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν φορείς του τομέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη του ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος των πλοίων στο λιμάνι της Μασσαλίας Φω.

Στα τέλη του 2017, το λιμάνι της Μασσαλίας Fos δημιούργησε μια ομάδα εργασίας που συγκέντρωσε παίκτες από τον τομέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προκειμένου να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη του ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των πλοίων στο λιμάνι της Μασσαλίας Φω.

Η αποστολή της ομάδας εργασίας ήταν να μελετήσει και να διασφαλίσει τη συνάφεια των επιλογών υλικοτεχνικής υποστήριξης για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Μασσαλίας Φω.

Από το οικονομικά πολύ ανταγωνιστικό, το ΥΦΑ εξαλείφει σχεδόν όλες τις εκπομπές θείου και σωματιδίων, μειώνει τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) έως και 80% και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως και 25% σε σχέση με τα σημερινά καύσιμα πλοίων. Ως εκ τούτου, το ΥΦΑ προσφέρει μια άμεση εναλλακτική λύση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και ανταποκρίνεται στις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2018, η ομάδα εργασίας ΥΦΑ ανέπτυξε ένα γενικό σχέδιο με λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για την επένδυση που θα απαιτούσε και τις πιθανές λειτουργικές μεθόδους.

Συγκέντρωσε πλοιοκτήτες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το LNG από τη Marseille Fos, τους διαχειριστές των δύο τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου που εδρεύουν στην Fos (Elengy και Fosmax LNG), ενός προμηθευτή LNG (Total Marine Fuels Global Solutions) και του LNG marine and fluvial πλατφόρμα.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Επιμελητεία, Λιμάνια, Περιβάλλον