Τα πλοία MPC Container Huge Investment σε πλυντήρια

Laxman Pai15 Νοεμβρίου 2018
Αρχείο Φωτογραφίας: MPC Container Ship AS
Αρχείο Φωτογραφίας: MPC Container Ship AS

Ο πλοιοκτήτης MPC Container Ships, με έδρα το Όσλο, έχει δεσμευτεί να αγοράσει συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (πλυντήρια) για πέντε από τα πλοία του, με την επιλογή να αγοράσει δέκα φορές περισσότερα συστήματα πλύσης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι πλυντρίδες θα τοποθετηθούν εκ νέου σε πέντε επιλεγμένα σκάφη εντός του στόλου της εταιρείας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού για τον περιορισμό των εκπομπών θείου, όπως ορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Ο νορβηγός ιδιοκτήτης πλοίου τροφοδοσίας εμπορευματοκιβωτίων δήλωσε ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης επιλογές για την αγορά απορροφητικών μηχανημάτων για μέχρι και 50 επιπλέον σκάφη, επιτρέποντας περαιτέρω εγκαταστάσεις τόσο στο 2019 όσο και στις αρχές του 2020, αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα αξιολογήσει προσεκτικά τις περαιτέρω εγκαταστάσεις καθαρισμού, σε πλοίο με βάση το σκάφος, και θα ασκήσει περαιτέρω επιλογές σε εύθετο χρόνο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Constantin Baack δήλωσε: "Έχοντας διεξαγάγει εμπεριστατωμένες αναλύσεις σχετικά με το θέμα, είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να μετασκευάσουμε επιλεγμένα σκάφη με πλυντρίδες ως μια οικονομικά ελκυστική εναλλακτική λύση για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για το θείο 2020. Επιπλέον, η επιλογή εξοπλισμού μεγαλύτερου μέρους ο στόλος με πλυντρίδες δίνει στην MPC Container Ships την στρατηγική ευελιξία να προσαρμοστεί σε νέα περιβάλλοντα της αγοράς, όπως κρίνουμε κατάλληλα ».

Το MPC Container Ships διαπιστώνει σημαντικό ενδιαφέρον από τους ναυλωτές για σκάφη που έχουν τοποθετηθεί σε πλυντήρια και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με ναυλωτές για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα charter μέρη με ευνοϊκά ποσοστά που αναμένεται να αποφέρουν ελκυστικές αποδόσεις για την Εταιρεία. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία αξιολογεί πρόσθετους χάρτες και επιδιώκει να επωφεληθεί από την υψηλή προαιρετικότητα των συμφωνιών της.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των μηχανημάτων καθαρισμού αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με μετρητά και διαθέσιμο διαθέσιμο χρέος στον υφιστάμενο στόλο της Εταιρείας.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Επεξεργασία νερού έρματος, Περιβάλλον, Τεχνολογία, Χρηματοδότηση