Σκορπιός Bulkers παίρνει δουλειά για SBI Hera

Shailaja A. Lakshmi13 Δεκεμβρίου 2018
Pic: Σκορπιός Bulkers
Pic: Σκορπιός Bulkers

Η Scorpio Bulkers Inc, εταιρεία ναυτιλίας, κατέχει και εκμεταλλεύεται ξηρά φορτηγά μεταφοράς χύδην φορτίου, ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με μη συνδεδεμένο τρίτο για την SBI Hera, μία από τις εταιρίες ξηρού φορτίου της Ultramax.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από τον πάροχο θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων ξηρού φορτίου χύδην, ο χάρτης είναι για χρονικό διάστημα μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών με επιτόκιο 14.850 δολαρίων την ημέρα.

Πρόσφατα, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος για τον SBI Libra, έναν από τους μεταφορείς ξηρού φορτίου Ultramax, για περίοδο μεταξύ πέντε και επτά μηνών με επιτόκιο 15.250 δολάρια την ημέρα.

Πριν από δύο μήνες, ο Scorpio Bulkers ανακοίνωσε ότι έχουν συναφθεί συμφωνίες χρονοναύλωσης για επτά από τα πλοία της Ultramax και τέσσερα από τα πλοία της Kamsarmax.

Η Scorpio Bulkers διαθέτει ένα λειτουργικό στόλο 57 σκαφών αποτελούμενων από 56 πλοία πλήρους ιδιοκτησίας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ξηρού φορτίου (συμπεριλαμβανομένων 19 σκαφών Kamsarmax και 37 σκαφών Ultramax) και μία ναυλωμένη στο πλοίο Ultramax.

Ο ιδιόκτητος και χρηματοοικονομικός μισθωμένος στόλος της Εταιρείας έχει συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 3,9 εκατομμυρίων dwt και όλα τα πλοία που ανήκουν στην Εταιρεία έχουν χωρητικότητα άνω των 60.000 dwt.

Κατηγορίες: Επιμελητεία, Λιμάνια, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Συμβάσεις