Οι συνδυασμοί μεταφορέων Klaveness διατάσσονται στον πέμπτο μεταφορέα

Shailaja A. Lakshmi16 Ιουλίου 2018
Φωτογραφία: Φορείς συνδυασμού Klaveness
Φωτογραφία: Φορείς συνδυασμού Klaveness

Η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία Klaveness Combination Carriers (KCC) έχει δηλώσει την επιλογή της κατασκευής συνδυασμένου μεταφορέα με την εταιρεία Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd στην Κίνα.

Η ημερομηνία παράδοσης έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η KCC διαθέτει ήδη τέσσερα αδελφά πλοία υπό κατασκευή στο ίδιο ναυπηγείο με παράδοση το 2018-2020.
Μετά τη δήλωση, ο στόλος της KCC θα αυξηθεί σε 14 σκάφη μέχρι το 2020. Η εταιρεία διαθέτει επιλογές για περαιτέρω σκάφη.
"Ο στόλος των συνδυασμένων αερομεταφορέων και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θέτει τα πρότυπα για την αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία. Το Klaveness έχει ιστορία ανάπτυξης καινοτόμων σχεδίων πλοίων, αμφισβητώντας το status quo των θαλάσσιων μεταφορών", λέει η εταιρεία ιδιοκτησίας ξηρού φορτίου.
"Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τον στόλο μας και εκτός από τον υπάρχοντα στόλο μας, αναπτύσσουμε επί του παρόντος αρκετούς τύπους πλοίων και ναυτιλιακές έννοιες", πρόσθεσε η εταιρεία.
Ο Εκδότης του ομολόγου KSH03, Klaveness Ship Holding AS, είναι ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της KCC.
Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Ναυπηγική, Πωλήσεις πλοίων, Συμβάσεις