Τέσσερις μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταφέρουν το κανάλι του Παναμά σε μία μέρα

2 Οκτωβρίου 2018

Η διαμετακόμιση τεσσάρων μεταφορέων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των κλειδαριών Neopanamax του Κανάλι του Παναμά σε μια μέρα σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για το κανάλι και ενισχύει την ικανότητά της να χειρίζεται την αυξανόμενη ζήτηση από τις ΗΠΑ, όπου προγραμματίζονται να ξεκινήσουν αρκετά νέα τερματικά εξαγωγής ΥΦΑ λειτουργικός.

Τη Δευτέρα, τα πλοία Ribera del Duero Knutsen με χωρητικότητα φορτίου 173.000 m3 και η Maran Gas Pericles με χωρητικότητα μεταφοράς 174.000 m3 διακινήθηκαν προς βορρά, ενώ το Torben Spirit με χωρητικότητα φορτίου 174.000 m3 και Oceanic Breeze με μεταφορική ικανότητα 155.300 m3 προς νότο, διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο μεταξύ πελατών στη Νότιο Κορέα, την Ιαπωνία, τη Χιλή και την ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ.

Το ορόσημο είναι το προηγούμενο ρεκόρ του Κανάλι του Παναμά, που τέθηκε στις 17 Απριλίου 2018, όταν τρία πλοία ΥΦΑ διήλθαν από την εσωτερική πλωτή οδό την ίδια μέρα.

Το ρεκόρ της Δευτέρας είναι το αποτέλεσμα αλλαγών που εισήχθησαν στο Σύστημα Κράτησης Διαμετακόμισης του Καναλιού του Παναμά για τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας του Διευρυμένου Κανάλι και την προσφορά δύο διαθέσιμων χρόνων ανά ημέρα στα πλοία ΥΦΑ. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 2018 και τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα, επιτρέπουν επίσης την άρση ορισμένων περιορισμών της ημέρας για τα πλοία ΥΦΑ, καθώς και συναντήσεις μεταξύ σκαφών ΥΦΑ σε αντίθετες κατευθύνσεις στη λίμνη Gatun.

"Η διαμετακόμιση αυτών των τεσσάρων πλοίων LNG σε μια μόνο μέρα καταδεικνύει τη δέσμευση του Καναλιού του Παναμά να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την αξιοπιστία των υπηρεσιών του σε όλους τους πελάτες", δήλωσε ο διαχειριστής του Canal του Παναμά Jorge L. Quijano.

Κατηγορίες: Τάσεις δεξαμενόπλοιων, ΥΦΑ