Το ChartCo μεταφέρει τα ημερολόγια πλοίων στο Cloud

Δημοσιεύτηκε από τον Michelle Howard26 Νοεμβρίου 2018
Φωτογραφία: Chartco
Φωτογραφία: Chartco

Η ChartCo και η Klappir Green Solutions υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, όπου οι εταιρείες θα διαθέτουν στην αγορά ψηφιακά ημερολόγια και λύσεις λογισμικού για τον παγκόσμιο εμπορικό ναυτιλιακό τομέα, στο πλαίσιο της πλατφόρμας ChartCo OneOcean. Αυτές θα επικεντρωθούν στην παροχή υπηρεσιών υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης, συμμόρφωσης και επικύρωσης.

Αυτή η κίνηση αντανακλά τη συνεχή στρατηγική του ChartCo για απλούστευση της λειτουργίας και διαχείρισης της εμπορικής ναυτιλίας. Η πλατφόρμα ChartCo OneOcean έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία με το εκτεταμένο εύρος εφαρμογών της - όλα από τη διαχείριση στόλου και την ηλεκτρονική πλοήγηση μέχρι την τήρηση των κανονισμών και την τήρηση των υποχρεώσεων ασφαλείας, όλα μέσα σε μία λύση.

Η προσθήκη ψηφιακών ημερολογίων στη σειρά εργαλείων του ChartCo OneOcean σημαίνει ότι τα ολοκληρωμένα δεδομένα πλοίων μπορούν να καταγράφονται με τρόπο υπεύθυνο για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΝΟ και της MARPOL (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία). Εκτός από την καταγραφή της θέσης του πλοίου, της πορείας και της διανυθείσας απόστασης, τα ηλεκτρονικά ημερολόγια καταγράφουν επίσης περιβαλλοντικά ευαίσθητες πτυχές όπως η χρήση καυσίμων και οι απορρίψεις, η διάθεση απορριμμάτων και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Ένα από τα άμεσα οφέλη για τους πελάτες είναι το γεγονός ότι τα ενσωματωμένα δεδομένα στα ψηφιακά ημερολόγια θα συγχρονιστούν αυτόματα μέσω του cloud ChartCo OneOcean, επιτρέποντας στη διαχείριση των ακτών να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του στόλου, να διεξάγει ανάλυσης τάσεων και ασκήσεων συγκριτικής αξιολόγησης και να υποβάλλει αρχεία στις ρυθμιστικές αρχές.

Επιπλέον, η καταγραφή δεδομένων ψηφιακά απλοποιεί και συντομεύει μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία χειροκίνητης επεξεργασίας και βοηθά στην εξάλειψη των σφαλμάτων. Περισσότεροι από 50.000 εμπορικά πλοία υποχρεούνται να ολοκληρώσουν έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο ημερολογίων. Η συμπερίληψη των ψηφιακών ημερολογίων στο OneOcean σημαίνει ότι το ChartCo είναι τέλεια τοποθετημένο για να απαλλάξει τους χειριστές των πλοίων από μια άλλη επιβαρυντική εργασία.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Λύσεις λογισμικού, Λύσεις λογισμικού, Πλοήγηση, Τεχνολογία