Το ClassNK εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τα αυτόνομα πλοία

1 Ιουνίου 2018
© Kav / Adobe Stock
© Kav / Adobe Stock

Εταιρεία ταξινόμησης ClassNK έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας / αυτόματης λειτουργίας πλοίων, η οποία ενσωματώνει βασικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια σχεδιασμού ιδεών για αυτοματοποιημένα συστήματα λειτουργίας πλοίων.

Οι προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων λειτουργίας για τα εμπορικά πλοία αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας πλοήγησης, των συνθηκών εργασίας στο πλοίο, της λειτουργίας του πλοίου και άλλων.

Δεδομένου ότι οι επιβαίνοντες εργασίες και τα καθήκοντα που εκτελούνται από τα πληρώματα πλοίων ποικίλλουν ευρέως, οι εξελίξεις σχεδιασμού βήμα προς βήμα για την αυτοματοποιημένη λειτουργία του πλοίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό διάφορες συνθήκες και έννοιες. Σύμφωνα με το ClassNK, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι στοχοθετημένες λειτουργίες / καθήκοντα που θα αυτοματοποιηθούν, να γίνει διάκριση μεταξύ της κατανομής των ρόλων μεταξύ του πληρώματος (ανθρώπων) και των αυτοματοποιημένων συστημάτων (μηχανών) λειτουργίας και να καθιερωθεί κοινή συμφωνία μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν στη λειτουργία του πλοίο.

Οι νέες οδηγίες της ClassNK, οι οποίες είναι διαθέσιμες για δωρεάν λήψη μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, έχουν ως στόχο να εξετάσουν τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό ιδεών των αυτοματοποιημένων συστημάτων λειτουργίας πλοίων.

Καθώς θα υπάρξει ποικιλία διαφορετικών εξελίξεων στο σχεδιασμό όσον αφορά την αυτοματοποιημένη λειτουργία των πλοίων, οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν προσωρινά ως «προσωρινή έκδοση» η οποία θα οριστικοποιηθεί μέσω αναθεώρησης και αναθεώρησης με την πάροδο του χρόνου.

Η ClassNK πρόσθεσε επίσης ότι σχεδιάζει να αναπτύξει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για διάφορα στάδια σχετικά με την αυτοματοποιημένη λειτουργία των πλοίων από την ανάπτυξη του σχεδιασμού έως την πραγματική λειτουργία.

Κατηγορίες: Θαλάσσια ασφάλεια, Οργανισμοί ταξινόμησης, Οργανισμοί ταξινόμησης, Πλοήγηση, Τεχνολογία, Τεχνολογία