Ο Ernst Russ πουλάει το μερίδιο του Marenave Schiffahrts

Από την Aiswarya Lakshmi20 Μαρτίου 2018
Φωτογραφία: Marenave Schiffahrts AG
Φωτογραφία: Marenave Schiffahrts AG

Ο γερμανικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, Ernst Russ Group, έχει πωλήσει το μερίδιό του στη ναυτιλιακή εταιρεία Marenave Schiffahrts AG στη Γερμανία.

"Το επίκεντρο των εργασιών του ομίλου Ernst Russ ήταν η αποκατάσταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η επανατοποθέτηση της Marenave Schiffahrts AG στον τομέα της ναυτιλίας, που ήταν παράλληλη με τη στρατηγική προσέγγιση του ομίλου Ernst Russ και προσέφερε το δυναμικό για μια επιτυχημένη συνεργασία" από την εταιρεία.
Μετά την απόκτηση μεγαλύτερου συνόλου μετοχών τον Ιανουάριο του 2018, η Deutsche Balaton AG κατείχε συνολικά το 21,34% όλων των μετοχών. Οι διαφορετικές απόψεις των δύο κύριων μετόχων, της Ernst Russ Group και της Deutsche Balaton AG, σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική αναπροσαρμογή της Marenave Schiffahrts AG, καθιστούν δύσκολη την εποικοδομητική και στοχοθετημένη υλοποίηση που απαιτείται για την εταιρεία.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, ο Όμιλος Ernst Russ έκανε μια συνειδητή απόφαση να αποχωρήσει από την Marenave Schiffahrts AG, με αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό για όλα τα μέρη. Ο όμιλος Ernst Russ θα συνεχίσει να ακολουθεί συστηματικά τη στρατηγική του και να προωθεί ελπιδοφόρες εναλλακτικές λύσεις με στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας.
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της Συναλλαγής.
Εν τω μεταξύ, η Marenave Schiffahrts ενημερώθηκε από τη Deutsche Balaton AG της Χαϊδελβέργης ότι η Deutsche Balaton AG αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία στο 51,69% των δικαιωμάτων ψήφου αφού αγόρασε περαιτέρω μετοχές. Ως εκ τούτου, η Deutsche Balaton AG έχει αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας.
Η Deutsche Balaton AG σκοπεύει να καταστήσει υποχρεωτική την υποβολή προσφορών στους άλλους μετόχους της Εταιρείας.
Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση