Η Genco Shipping & Trading προσθέτει δύο πλοία στον στόλο της

Shailaja A. Lakshmi15 Αυγούστου 2018
Εικόνα: Ναυτιλία Genco
Εικόνα: Ναυτιλία Genco

Η Genco Shipping & Trading ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει το Genco Endeavour και το Genco Resolute, και τα δύο από τα οποία κατασκευάστηκαν το 1990, 180.000 dwt σκάφη Capesize.

Το Genco Endeavour και το Genco Resolute είναι το δεύτερο και το τρίτο των έξι πλοίων που θα παραδοθούν στην Genco στο πλαίσιο των πρόσφατων συμφωνιών της για την απόκτηση έξι πλοίων Capesize και Ultramax υψηλής απόδοσης και υψηλής απόδοσης, τα οποία μαζί με την πρόσφατη ή αναμενόμενη πώληση τριών παλαιότερα σκάφη αναμένεται να μειώσουν τη μέση ηλικία του στόλου της Εταιρείας κατά περισσότερο από ένα έτος και να αυξήσουν τη συνολική μεταφορική ικανότητα σε περίπου 5,4 εκατομμύρια dwt.

Τα υπόλοιπα τρία πλοία αναμένεται να παραδοθούν στην Genco κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Η Genco εισήγαγε επίσης μια προηγουμένως ανακοινωθείσα πενταετή ανώτατη εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση με συνολικό κεφάλαιο ύψους μέχρι 108 εκατ. Δολαρίων. Η Genco αναμένει να αντλήσει 51,75 εκατομμύρια δολάρια περίπου ή περίπου στις 17 Αυγούστου 2018 για τη μερική χρηματοδότηση των τριών πλοίων που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή του Genco Endeavour, του Genco Resolute και του Genco Weatherly.

Επιπλέον, η Genco αναμένει πρόσθετα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της πιστωτικής διευκόλυνσης για τη χρηματοδότηση μέρους της τιμής αγοράς των τριών υπολοίπων πλοίων που η Εταιρεία συμφώνησε να αποκτήσει.

Η Genco αναμένει ότι τα δάνεια βάσει αυτής της πιστωτικής διευκόλυνσης, όταν συνδυαστούν με δανεισμό στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας ύψους 460 εκατομμυρίων δολαρίων που έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, θα μειώσουν το σταθμισμένο μέσο όρο του χρέους κατά 100 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη διάρθρωση της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Από τις 15 Αυγούστου 2018, ο στόλος της Genco Shipping & Trading Limited αποτελείται από 15 πλοία Capesize, πέντε Panamax, πέντε Ultramax, 21 Supramax, ένα Handymax και 15 σκάφη Handysize συνολικής χωρητικότητας περίπου 5.039.000 dwt.

Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Ναυπηγική, Πωλήσεις πλοίων, Σκάφη, Συμβάσεις