Τα Viking Supply Ships ολοκληρώνουν την αναδιάρθρωση

Από την Aiswarya Lakshmi2 Φεβρουαρίου 2018
Οντίν Βίκινγκ. Φωτογραφία: Viking Supply Ships AB
Οντίν Βίκινγκ. Φωτογραφία: Viking Supply Ships AB

Ο σουηδικός ιδιοκτήτης OSV Viking Supply Ships (VSS) έχει υπογράψει τελική συμφωνία για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των οικονομικών του καθώς οι πιστωτικές επιτροπές όλων των ανώτερων δανειστών του έχουν εγκρίνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα και εγκεκριμένη αναδιάρθρωση, οι δανειακές διευκολύνσεις VSS θα έχουν σημαντικά μικρότερους τόκους και δόσεις μέχρι την λήξη τους στις 31 Μαρτίου 2020. Οι περιορισμένοι τόκοι και δόσεις θα πληρωθούν μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2018.
Οι οικονομικές συμφωνίες για τις δανειακές διευκολύνσεις τροποποιούνται ώστε να παρέχουν στην Viking Supply Ships A / S ευρύχωρο χώρο για να λειτουργούν υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.
Τα μετρητά στο χέρι που υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο θα διανεμηθούν μέσω του μηχανισμού ταμειακής σάρωσης ως εξόφληση των τραπεζικών διευκολύνσεων.
Η ναύλωση γυμνού πλοίου για το σκάφος Odin Viking θα τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει ότι η μίσθωση charter ύψους 10.000 USD ανά ημέρα δεν θα καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα προστεθεί στο αρχικό ποσό που εκκρεμεί στο πλαίσιο της ναύλωσης σαν πληρωμή σε είδος.
Περαιτέρω η VSS θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει την προγενέστερα συμφωνηθείσα δυνατότητα αγοράς για τον Odin Viking πριν από το τέλος της ναύλωσης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, η ναύλωση του πλοίου bareboat θα τερματιστεί με αποζημίωση τερματισμού που θα ισούται με τη μίσθωση που έχει συσσωρευτεί και θα παραμείνει στη ναύλωση και η VSS θα αντικαταστήσει την Odin Viking SPV AS ως δανειολήπτη στο πλαίσιο της εγκατάστασης Odin Viking SPV AS με την DVB Bank SE.
Η VSS έχει λάβει νέο κεφάλαιο ύψους 15,0 MUSD μέσω μιας έκδοσης δικαιωμάτων στην Viking Supply
Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Χρηματοδότηση