Η DP World, η Αίγυπτος και η Διεύθυνση Αγωγών του Σουέζ για την ανάπτυξη της υποδομής

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe7 Μαΐου 2018
Εικόνα αρχείου: Τερματικός σταθμός DT World Port (CREDIT: DP World)
Εικόνα αρχείου: Τερματικός σταθμός DT World Port (CREDIT: DP World)

Το MOU έχει υπογραφεί για να συνεργαστεί για την ανάπτυξη νέου εσωτερικού τερματικού εμπορευματοκιβωτίων, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Αιγύπτου.
Οι τρεις εταίροι θα υποβάλουν προσφορά για μια κυβερνητική σύμβαση για το έργο, αργότερα φέτος. Η προτεινόμενη αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ICD) θα αυξήσει τη ροή φορτίου μεταξύ πλοίων και μεγάλων δικτύων μεταφοράς της γης στη χώρα, δημιουργώντας ένα κεντρικό σημείο διανομής.

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΣ, η DP World θα οδηγήσει και θα εκπροσωπήσει τη συμμαχία στη διαδικασία υποβολής προσφορών και θα γίνει ο φορέας της ICD, αν κερδίσει η προσφορά.

πηγή: Reuters

Κατηγορίες: Διατροπικά, Κυβερνητική ενημέρωση, Λιμάνια, μέση Ανατολή, Νομικός, Πλοία εμπορευματοκιβωτίων, Συμβάσεις