Η αφρικανική ναυτιλιακή βιομηχανία USD1trln παρακμάζει περαιτέρω ανάπτυξη

Shailaja A. Lakshmi18 Σεπτεμβρίου 2018
Εικόνα: Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική (ECA)
Εικόνα: Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική (ECA)

Η μπλε οικονομία μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης, τη βάση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της εκβιομηχάνισης για πολλές αφρικανικές χώρες, αν χρησιμοποιηθεί καλά.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία, για παράδειγμα, εκτιμάται σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ υπάρχουν και άλλοι συναφείς και αναδυόμενοι τομείς του τουρισμού, οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υδατοκαλλιέργεια, οι εξορυκτικές βιομηχανίες θαλάσσης, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και η αναζήτηση βιολογικών προϊόντων.

Ο Διευθυντής της Οικονομικής Επιτροπής για την Αφρική του ΟΗΕ Adejumobi δήλωσε ότι η Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική δεσμεύεται πλήρως να υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση, τις Περιφερειακές Οικονομικές Κοινότητες και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αναξιοποίητες δυνατότητες του μπλε της ηπείρου οικονομία.

Ως εκ τούτου, το ΕΕΣ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ήπειρο μέσω δραστηριοτήτων έρευνας, αναλύσεων, τεχνικής βοήθειας, δημιουργίας ικανοτήτων, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί συλλογικά και βιώσιμα από τους πόρους της κυανής οικονομίας.

Ο Adejumobi δήλωσε ότι ο παράκτιος τομέας της Αφρικής παραμένει σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτος, ανεπαρκής και ανεπαρκώς κυβερνημένος, γεγονός που επέτρεψε σε άλλες δυνάμεις εκτός της ηπείρου να επωφεληθούν περισσότερο από αυτό από τους πολίτες της.

Στην Κίνα, για παράδειγμα, αναφέροντας μια έκθεση της Economist Intelligence Unit, ο κ. Adejumobi σημείωσε ότι «η οικονομία των ωκεανών συνεισέφερε 962 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 10% του ΑΕΠ της και απασχολούσε πάνω από 9 εκατομμύρια ανθρώπους το 2014. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η οικονομία των ωκεανών εκτιμήθηκε σε περίπου 258 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,8% του ΑΕγχΠ της το 2010 και στην Ινδονησία η ωκεάνια οικονομία συνέβαλε στο 20% περίπου του ΑΕγχΠ της που είναι παρόμοια με την αναλογία των άλλων μεσαίων εισοδηματικών ωκεάνων χωρών.

"Ενώ άλλες χώρες και περιφέρειες συλλέγουν τα κέρδη και τις αποδόσεις από τη γαλάζια οικονομία, η Δυτική Αφρική, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι χάνει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από παράνομη αλιεία", δήλωσε ο επικεφαλής της ECA Southern Africa.

Είπε ότι ορισμένες χώρες της Νότιας Αφρικής έχουν υιοθετήσει στρατηγικά σχέδια και σχέδια ανάπτυξης για να μεταμορφώσουν τον τομέα της κυανής οικονομίας τους.

Για παράδειγμα, η Νότια Αφρική ελπίζει να αυξήσει τον κλάδο της κυανής οικονομίας από 54 δισεκατομμύρια Rands και 316.000 θέσεις εργασίας το 2010 σε 177 δισεκατομμύρια Rands και περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας έως το 2033, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κ. Ademujobi.

Οι Σεϋχέλλες ανέπτυξαν έναν Εθνικό Οδικό Χάρτη για τη Βιώσιμη Οικονομία μέσω της οποίας επιδιώκει να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση, ενώ ο Μαυρίκιος έχει το όραμα 2030, το οποίο παρέχει ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μπλε οικονομίας.

"Ωστόσο, ο τομέας της μπλε οικονομίας είναι πολύ σύνθετος και δυναμικός, με διάφορες προκλήσεις και κινδύνους που απαιτούν περισσότερη συλλογική δράση, συνεργασία, εταιρικές σχέσεις και περιφερειακά πλαίσια για την αντιμετώπισή τους", δήλωσε ο Adejumobi.

Ορισμένες από τις συναφείς προκλήσεις και κινδύνους της κυανής οικονομίας περιλαμβάνουν θέματα διακυβέρνησης και ασφάλειας του ωκεανού, την πειρατεία και την τρομοκρατία, την αλλαγή του κλίματος, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ωκεανών, την ανεπαρκή υποδομή και τεχνολογία, την αποτελεσματική συνδεσιμότητα παραγωγής με τις χερσαίες και τις χερσαίες, η χρηματοδότηση και οι κακές τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες, είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο για τη μετατροπή του τομέα της κυανής οικονομίας μέσω μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης.

Κατηγορίες: Άνθρωποι στην είδηση, Θαλάσσια δύναμη, Κυβερνητική ενημέρωση