Η προθεσμία έρευνας MarTID 2020 εκτείνεται

9 Μαρτίου 2020

Η προθεσμία για την πραγματοποίηση της έρευνας MarTID 2020 σχετικά με τις πρακτικές εκπαίδευσης των ναυτικών έχει επεκταθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και η συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της.

Πάρτε την έρευνα σήμερα:

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την πρωτοβουλία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://scholar.wmu.se/martid.

Κατηγορίες: Εκπαίδευση / Κατάρτιση