Το Dunkerque-Port παίρνει πιστοποίηση "PERS" από το δίκτυο Ecoports

Aiswarya Lakshmi10 Ιουνίου 2018
Φωτογραφία: Λιμάνι της Δουνκέρκης
Φωτογραφία: Λιμάνι της Δουνκέρκης

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του PA2D (Αειφόρος Ανάπτυξη και Σχέδιο Δράσης), η Dunkerque-Port έχει πρόσφατα λάβει την πιστοποίηση PERS του δικτύου EcoPorts (Port Environmental Review System), που χορηγείται από την ESPO (European Ports Organization).

Αυτή η πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης, ειδικά για τον λιμενικό τομέα, πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα και ανταμείβει τη συμμετοχή σε σχέδια και πρωτοβουλίες για καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις στους λιμένες.
Αυτή η ευρωπαϊκή αναγνώριση τονίζει επίσης τις περιβαλλοντικές και καινοτόμες δράσεις που έχουν αναληφθεί από τη Dunkerque-Port για σχεδόν δέκα χρόνια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Έχουν αναληφθεί στοχοθετημένες και συχνά πρωτοφανείς πρωτοβουλίες υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης: βελτιστοποιημένη διαχείριση των ιζημάτων βυθοκόρησης (Master Dredging Plan), βελτίωση της ποιότητας των λιμενικών υδάτων (Master Plan), εξέταση της βιοποικιλότητας πριν από τα αναπτυξιακά έργα (Master Plan φυσικής κληρονομιάς) συλλογή αποβλήτων από πλοία, γνώση και διαχείριση της ακτογραμμής, απογραφή αερίων θερμοκηπίου και σύντομα άνοιγμα Λιμενικού Κέντρου.
Η διατήρηση του περιβάλλοντος συνεπάγεται συνεπώς την εφαρμογή προληπτικών πολιτικών που ενσωματώνουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες του λιμένα. Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία της Dunkerque-Port, χάρη στον υπεύθυνο σχεδιασμό και στην πολιτική συνεχούς προόδου, αναγνωρίζεται πλέον πλήρως.
Έτσι, μετά την ανανέωση της πιστοποίησης ISO 9001 (από το 2009), το PERS αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Dunkerque-Port να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της μέσω αποτελεσματικής και υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η παραδειγματική προσέγγιση που ακολουθείται σύμφωνα με το PA2D, το Στρατηγικό Σχέδιο 2014-2018 και η Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αποτελεί το πλαίσιο για τη νέα Περιβαλλοντική Πολιτική του λιμένα.
Το PERS θα αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο, συμπληρώνοντας τα άλλα εργαλεία προγραμματισμού της Dunkerque-Port και δημιουργώντας μαζί τους μια σταθερή βάση για το σχέδιο ΚΑΠ 2020 (σχέδιο για ένα νέο λιμάνι και νέες υποδομές για τον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων στο Dunkirk) επιπτώσεις μέσω του ορισμού συγκεκριμένων λύσεων.
Έτσι, η Dunkirk εντάσσεται στο περιορισμένο δίκτυο των 33 λιμανιών που πιστοποιούν PERS μεταξύ των 94 ευρωπαϊκών και μεσογειακών λιμένων που απονεμήθηκαν το σήμα EcoPorts, ιδίως παράλληλα με το λιμάνι του Calais.
Για την ιστορία, το 2016 Dunkerque-Port ήταν νικητής στα βραβεία ESPO με θέμα "Η φύση στα λιμάνια". Η ESPO είχε ήδη αναγνωρίσει την δυναμική δυναμική του λιμένα Dunkirk όσον αφορά τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή.
Το PERS χορηγείται στους λιμένες μετά την υποβολή λεπτομερούς έκθεσης στο Lloyd's Register. Ισχύει για δύο χρόνια.
Κατηγορίες: Επιμελητεία, Λιμάνια, Περιβάλλον