Η Essberger Tankers υπογράφει τη συμφωνία με το GAC

Shailaja A. Lakshmi11 Σεπτεμβρίου 2018
Εικόνα: GAC
Εικόνα: GAC

Ο μεταφορέας χημικών δεξαμενόπλοιων της Ευρώπης, Essberger Tankers, ανέθεσε στις εταιρείες του Gulf Agency Company (GAC) στις Νορβηγίες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία τις απαιτήσεις των πρακτόρων πλοίων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η GAC θα χειριστεί περίπου 600-800 λιμάνια ανά έτος για το στόλο πλοίων της Essberger Tankers που φέρει ένα ευρύ φάσμα χημικών υψηλής ποιότητας.

Η συμφωνία έρχεται μετά από περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχούς διαχείρισης των λιμενικών κλήσεων του Essberger στη Φινλανδία. Η ικανότητα του παρόχου υπηρεσιών ναυτιλίας και εφοδιαστικής να προσφέρει το ίδιο υψηλό επίπεδο υποστήριξης από το διευρυνόμενο δίκτυο γραφείων του στη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία ήταν βασικός παράγοντας για τη σφράγιση της συμφωνίας.

Τα οφέλη από τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι ήδη εμφανή και η συνεχής αναθεώρηση θα διασφαλίσει ότι η GAC θα διατηρήσει τα επίπεδα υποστήριξής της για να δώσει στην Essberger τις αποδοτικότερες και αποδοτικότερες λειτουργίες του οργανισμού πλοίων.

Ο Peter Österman, Εμπορικός Διευθυντής της GAC στη Σκανδιναβία, δηλώνει: «Αυτή η σύμβαση με την Essberger αποδεικνύει το εύρος της υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει η GAC στην περιοχή και είναι σαφής ένδειξη ότι η στρατηγική μας για επενδύσεις προσωπικού, συνεχή βελτίωση και ένα ευρύ δίκτυο γραφείων δουλεύει.

Κατηγορίες: Επιμελητεία, Λιμάνια, Σκάφη, Συμβάσεις, Τάσεις δεξαμενόπλοιων